medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Stamceltransplantatie

De enige behandeling die voor genezing van aplastische anemie (AA) kan zorgen, is een stamceltransplantatie (SCT). Echter, niet iedereen komt voor een SCT in aanmerking.

Voor wie?

Stamceltransplantatie wordt toegepast bij jonge, fitte mensen (globaal onder de 40 jaar). Bij deze mensen biedt SCT de beste kans op definitieve genezing. Het gaat hier om transplantatie van bloedvormende stamcellen, zogenaamde hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT).

Het internationale advies is om deze stamceltransplantatie als eerstekeusbehandeling alleen toe te passen indien de patiënt over een verwante donor beschikt (broer of zus). Als leeftijdsgrens wordt in de verschillende richtlijnen ook 40 jaar gebruikt. Er is echter ruimte om de mogelijkheden van een SCT te bespreken met mensen tot 50 jaar zonder andere aandoeningen én met een verwante donor.

Lees meer over stamceltransplantatie: